Thái Thụy Vy

Sử nước tôi

Làm người viết sử cô đơn
Viết băng mực máu câm hờn dâng cao
Viết bằng ký ức khổ đau
Viết từ tù rục vây rào kẽm gai
Trước ta tuổi trẻ đắng cay
Lớp thì ngã gục khổ sai tật nguyền
Sau ta lớp lớp ngả nghiêng
Chết từng thế hệ trong miền thiết tha
Sử ta không có cờ hoa
Chỉ ba vệt máu màu da sắc vàng
Viết gì cho những nghĩa trang?
Viết gì đau thấu tâm can tận cùng
Viết gì chủ nghĩa mông lung
Viết cho ý hệ không chung một đường
Viết trên tâm não thịt xương
Viết cho thế hệ đang vươn nửa vời.

Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sử nước tôi"