Thái Thụy Vy

Triệu nhan thảo

Thành phố giao mùa em có hay
Em còn nằm đó vỗ giấc say
Mộ em phủ trắng loài hoa dại
Màu áo lụïa ngà nắng chưa phai
Có một loài hoa rất chóng tàn
Tên nàng Triệu Thảo lót chũ Nhan
Ngực nàng mềm mại da trắng muốt
Là đóa hoa yêu, đóa hợp tan
Vẫn biết hoa thơm bởi phấn hương
Cánh hoa yểu mệnh phấn còn vương
Đời em chợt sáng rồi chợt tắt
Đâu biết có người vẫn nhớ thương
Thảm cỏ mùa nầy trải thảm hoa
Hai cánh tay em trắng ngọc ngà
Nâng từng cánh trắng vương màu nắng
Run rẩy gió về, nắnng kiêu xa
Từng cánh lấp lánh như tuyết sa
Rồi em tan biến giữa ngàn hoa
Tan vào huyễn mộng vào hư ảo
Anh ngồi ngây ngất nhớ hương xa.

Thái Thụy Vy
Chiều nhớ Nhan 5- 5- 93

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Triệu nhan thảo"