Thái Thụy Vy

Giọt lệ ngân hà

Cứ mỗi cánh hoa
Giọt nước mắt sa
Từ dãy Ngân hà
Vì sao lấp lánh
Đẻ đau từng cánh
Óng ánh kim cương
Đời hoa vắng số
Đem đời ban bố
Hạnh phúc vị tha
Thôi nhé kiếp hoa
Chớ buồn vắng xa
Có ta luân hồi
Đêm tựa hào quang
Ngước mắt mơ màng
Nàng xuống trần gian
Lệ những vì sao
Trông em hao hao
Giọt đắng ngàn sau.

Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giọt lệ ngân hà"