Đỗ Mục

Thất Tịch

Ngân chúc thu quang lănh họa bình
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh
Thiên giai dạ sắc lương như thủy
Tọa khán Khiên Ngưu Chức Nữ tinh
Dịch Nghĩa

Ngọn nến bạc, toả ra ánh sáng thu, chiếu lên bức bình phong giá lạnh
Chiếc quạt lụa nhỏ mềm xua đập những con đom đóm bay
Trên thềm trời , màu đen mát mẻ như nước
Nằm trông sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ
Dịch Thơ
Đêm Thất Tịch

Nến soi bức họa, lạnh đêm thâu
Quạt lụa xua hoài lũ đóm bâu
Màu tối thềm trời như nước mát
Nằm trông Ả Chức gặp chàng Ngâu
Bản dịch: Trần Trọng San
Chú thích:
Thất tịch: đêm mồng 7 tháng 7 (AL) tương truyền là đêm hai sao Khiên ngưu và chức nữ gặp nhau

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thất Tịch"