Đỗ Mục

Sơn Hành

Viễn thương hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia
Đình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
Dịch Nghĩa

Lên ngọn núi, đường đá chênh chênh
Giữa nơi lửng lơ mây trắng có nhà người ở
Dừng xe vì yêu cảnh rừng phong buổi chiều
Lá gặp sương thu, mầu đỏ hơn cả hoa tháng hai
Dịch Thơ
Đi Đường Núi

Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài,
Giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai
Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm
Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai
Bản dịch: Tương Như

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sơn Hành"