Bạch Cư Dị

Tư Phụ Mi

Xuân phong dao đãng tự đông lai
Chiết tận anh đào trán tận mai
Duy dư tư phụ sầu mi kết
Vô hạn xuân phong xuy bất khai !

Dịch Thơ
Cau Mày

Phương đông xao xuyến gió xuân
Anh đào rụng cánh đón mừng hoàng mai
Sầu riêng thiếu phụ cau mày
Gió xuân thổi mãi bao ngày chưa tan
Bản dịch:Võ thị Xuân Đào

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tư Phụ Mi"