Nguyễn Duy

Thật Thà


Tự dưng nhớ thật nhớ thà
Nhớ con đường chẳng đi qua bao giờ
Tự dưng nhớ gió trong mơ
Nhớ trăng dát bạc đôi bờ sông ngân
Tự dưng nhớ chợ quỉ thần
Vườn thiên thai rụng dấu chân trái mùa
Tự dưng nhớ nước chưa mưa
Thật thà lúc lắc đong đưa thật thà

Được bạn: vyvy
Người Đăng: diên vỹ
Ngày:31/05/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thật Thà"