Hàn Mặc Tử

Vội Vàng Chi Lắm

Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây
Chầm chậm cho mình giữ mối dây
Về đến Thần Kinh khoan nghỉ đã
Ghé miền Gia Hội tỏ tình ngay
Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi
Chỉ một lòng son muốn giải bày
Này nhạn! Ta còn quên chút nữa
Con tim non nớt tặng nàng đây.
__________
* Họa bài thơ của anh Mộng Châu. Hàn Mặc Tử
làm bài này lúc 15 tuổi, ký Minh Duệ Thị.

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vội Vàng Chi Lắm"