Hàn Mặc Tử

Mơ Hoa

trầm lan nhẹ ngấm không gian ,
Giây phút buồn lây đến mộng vàng .
Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá ,
Dám ôm hồn cúc ở trong sương .
Hãy tưới lên hoa giọt lệ nồng ,
Ddếm từng cánh một mấy lần thương .
Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ .
Và hãy chôn sâu tận đáy lòng .
Bóng người thục nữ ẩn trong mơ .
Trong lá, trong hoa, khói bụi mơ .
Xin chớ làm thinh mà biểu lộ
Những tình ý lạ, những lời thơ .
Hãy quỳ nán lại : tiếng sao rơi
Khua ánh trăng xanh động khí trời .
Gió thở hay là hoa thở nhỉ ?
Ô hay người ngọc biến ra hơi .

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mơ Hoa"