Thái Thụy Vy

Còn nhớ ta xin cứ về


Cuốn trôi theo giấc thời gian
Cuốn trôi theo giấc mộng vàng hạc bay
 Tuổi mây không có tháng ngày
Tuổi mòn ghế đá, tuổi gầy nắng trong
 Cứ coi như đã tay không
Nuốt trôi kỷ niệm theo giòng máu đen
 Không trông thành phố lên đèn
Ngồi trong bóng tối làm quen nỗi buồn
 Sao người qua đó đi luôn
Có nhớ tình khúc lệ tuôn đêm nào?
 Nhớ lần đắm đuối bám phao
Nhớ ta xin hãy cứ vào ngả tim.


   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Còn nhớ ta xin cứ về"