Thái Thụy Vy

Còn gì sau lưng nổi nhớ


Mặt trời chúm nụ môi son
 Nghe từ tâm thất máu dồnnỗi thương
  Mặt hồ phản chiếu ánh gương
 Cây thông già đứng lòng tương tư  lòng
  Lịch sử chảy đến cuối giòng
 Còn gì giữ lại ? Tim hồng nhạt phai
  Kìa cây cổ thụ trông ai?
 Chìa cành cây với cõi ngoài thời gian
  Thân cây dung chứa hồn hoang
 Chứa hồn thu thảo lan man kiếp đời
  Thế gian ly tán đổi dời
Gác chuông thế kỷ đổ hồi gọi ai
 Ngày mai nếu có ngày mai
Chân dung biển lặn hình hài còn chăng?
 Ước ao một ánh sao băng
Vẽ đường vẽ lối cho trăng hẹn về.


   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Còn gì sau lưng nổi nhớ"