Thái Thụy Vy

Một lần


Mảnh đời ngăn cách cách ngăn
Giọt dài giọt vắn trở trăn kiếp này
 Tình yêu thực chất chưa phai
Tiếng chân trên lá có hay hỡi người?
 Tim ta vẫn rỉ máu tươi
Khóc cho oan khúc một thời không tên
 Một lần để nhớ để quên
Một lần bất tử kề bên dại cuồng
 Một lần để nhớ luôn luôn
Một lần để lại vết buồn trên môi
 Giòng đời trôi mãi chẳng thôi
Có còn quay lại? Người ơi một lần...

   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một lần"