Thái Thụy Vy

Người tình thức giấc


Người tình thức giấc bâng khuâng
Hương tình chưa dứt tràn dâng sóng cồn
 Làn da trơn mát nụ hôn
Nụ hương tình ướp men hồn tận đâu

 Người tình thức giấc tựa đầu
Nấm hoang gỗ mục dưới cầu lên hương
 Tay đan lối nhớ lối thương
Trong hoang sơ nắng đoạn đường sánh đôi

 Người tình thức giấc xa xôi
Gió đông huyền hoặc trên đồi Đỗ Quyên
 U hoài sóng mắt ngả nghiêng
Phập phồng ngực thở trăm miền sóng xô

 Biển tình sóng biếc lô nhô
Người tình thức giấc gọi cô đơn về
 Hồn vương ngấn lệ lê thê
Nghe tình riêng buốt lời thề khói nhang

 Người tình thức giấc hoang mang
Ngoài kia tuyết đã phủ ngang lưng đồi
 Trong tay tròn giấc mơ tôi
Dốc tim tan chảy xuống đồi tuyết trinh.

  Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người tình thức giấc"