Thái Thụy Vy

Người đến từ tiền kiếp


Đúng em ngồi đó phải không em
 Tôi muốn tim tôi không yếu mềm
 Cuộc đời lạ lắm làm sao hiểu
 Em đã đầu thai từ cõi âm?

 Giọng nói mơ hồ êm rất êm
 Chiếc áo nhung đen lả dáng mềm
 Bàn tay trắng muốt từng ve vuốt
 Vòm tóc lam trời mây ngủ yên

 Tôi chết lịm dần tia mắt đêm
 Thời khắc hình như lịm đắm chìm
 Sao trời dung ruổi anh còn gặp
 Một thoáng mắt buồn trong đáy tim

 Không cần nghị lực không cần mơ
 Em cười em nói như thuở giờ
 Mà sao xa cách, bao xa cách
 Hàm răng ngà ngọc trắng ngây thơ

 Tím cả chiều đông tím rượu nồng
 Nàng nhìn đau nhói giả như không
 Tôi choàng tỉnh giấc quỳnh ngây ngất
 Nàng biết đời tôi trải cơn giông?

 Tôi nhủ nên ôm giấc mộng lòng
 Đừng mơ đừng ước đừng nhớ mong
 Ngàn xưa tri kỷ hầu sương khói
 Tình ái đẹp từ không sắc không.
   
   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người đến từ tiền kiếp"