Thái Thụy Vy

Người tình không chân dung


Không gian đa diện hỡi em
 Khi anh đến đó em đà đến đây
  Thời gian đưa đẩy thàng ngày
 Thương em chẳng hết, hao gầy tuổi thơ
  Thà thương thà nhớ trong mơ
 Suốt đời anh vẫn cố chờ gặp em
  Nhưng dòng đời cứ dài thêm
 Chắc đâu hạnh ngộ không đem lụy sầu
  Thà anh cam chịu vùi sâu
 Nấm mồ vô chủ bể dâu cuộc tình
  Ngày sau viết chuyện chúng mình
 Chỉ còn nắng lụa dáng hình trong mơ
  Làm chi có chuyện người thơ
 Chân dung tôi dựng tôi thờ đó thôi
  Ngước nhìn mây tím xa xôi
 Trong tôi bỗng thoáng một trời nhớ thương.


    Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người tình không chân dung"