Thái Thụy Vy

Rồi chim muông cũng quên về


Anh như cây lá trên rừng
 Em loài chim lạ bay dừng qua đây
Cất cao tình khúc vui vầy
 Khiến rừng cây cũng vui lây tiếng chào
  Tiếng ca rụng xuống ngàn sao
 Rơi vào cây trái ngạt ngào ngát hương
  Thấm rơi lóng lánh giọt sương
 Tiếng ca phản chiếu tấm gương ráng chiều
  Chiếu vào ngõ ngách cô liêu
 Len vào những nẻo đìu hiu âm thầm
  Em con chim lạ mười lăm
 Bay đến ăn trái trăm năm quên về.

    Thái Thụy Vy

 

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Rồi chim muông cũng quên về"