Thái Thụy Vy

Đôi mắtngười xưa


Về đi đôi mắt người xưa
 Giấc mơ dệt mãi còn thưa bóng ngàn
  Đâu rồi bóng mắt điêu tàn
 Đâu làn nước mắt mang mang hận sầu
  Người tình đã chết từ lâu
 Thời gian lờ lững bông ngâu úa  vàng
  Hãy trôi trôi mãi thời gian
 Hãy về về với bàng hoàng thuở xưa
  Mùa thu thay lá đong đưa
 Buồn em sóng mắt xa xưa nửa vời
  Hoa tim rơi rụng tơi bời
 Thời gian còn đó? Đi rồi ?  Hỡi em...
  Nhớ em làn mắt xa xăm
 Thiết tha muôn thuở trăm năm hẹn thề
  Hồn là nước mắt đi về
 Bến bờ mộng mị chẳng hề phôi phai.

    Thái Thụy Vy
   Tặng em, em Giáng Hương của anh

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đôi mắtngười xưa"