Thái Thụy Vy

Hương gió đầu thu


Có gì trong gió hiu buồn
Có gì ray rứt trong cuồng si em
  Cây cao đồng lõa bóng đêm
 Có mùi hương tỏa,vắng im lạ thường
  Cỏ thơm mùi tóc dể thương
 Em về theo gió phấn hương ngạt ngào
  Đầu thu dạ thảo lao xao
 Hương rừng trang sức hao hao gió ngàn
  Phủ lên mảnh áo gấm vàng
 Làn hương tiên nữ cao sang trang đài.

   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương gió đầu thu"