Thái Thụy Vy

Chớm thu


Dường như phố xá trở buồn
 Trong không gian bỗng chớm luồng hơi thu
Chiều buông vạt mỏng sương mù
 Ôm vai nghe ngọt lời ru âm hồn
  Gió mơn man rót nụ hôn
 Bàn tay che ngực em ôm u hoài
  Cõi hồn nhạt nắng chiều phai
Mỗi lần thu đến ngây ngây tình buồn
Vào thu lá trở tơ buông
Nghe se da thịt một luồng tâm tư.

   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chớm thu"