Thái Thụy Vy

Ve sầu thu hát cho em


Hạ qua thu về.  Trong cánh đồng hoang, một chiếc lá vàng, trên cành thở than...chiếc lá cuối cùng, nhuốm màu thời gian...

            Trên cây sầu đâu, một xác ve sầu, chứa một trời thơ, chứa một trời mơ...Xác ve văng vẳng, tình ca thơm nắng, một mùa thu trắng...

                       

 

                        Ve sầu sống sót kêu vang

            Mùa thu chợt đến rỡ ràng lá hoa

                        Con ve lãng tử quên nhà

            Say màu lá úa, quên tà áo mơ

                        Cuối thu còn mỗi cành trơ

            Ve sầu lột xác tiếng tơ vẳng buồn

                        Rồi thu, rồi lá,  cũng buông

            Xác ve ngân vẳng khơi nguồn thương ca.

 

 

                                               Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ve sầu thu hát cho em"