Thái Thụy Vy

Phong ba


Tháng ba giông gió loạn cuồng

Bước chân sư tử* như luồng kình phong

            Tháng ba đào sắp đơm bông

Mùa xuân phơn phớt má hồng dể thương

            Tháng ba nắng trải mặt đường

Cánh chim bạt gió tìm phương hướng về

            Tháng ba bảo nắng bốn bề

Từng đàn én liệng chao kề hải đăng

            Tháng ba mây có buồn chăng

Rừng cây vẫn đợi mưa giăng cuối ngàn

            Tháng ba gió hát cho nàng

Nhớ quê di điểu từng hàng duổi rong

            Tháng ba gió bỗng chạnh lòng

Những đông băng giá phiêu bồng tha hương

* March of the lion

 

Thái Thụy Vy

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phong ba"