Thái Thụy Vy

Mặt trời, lá và em


Trong ánh mắt thu có áng chiều tà…Trong trời xanh biếc bùng lên lửøa tim ta…Trong vườn địa đàng có cỏ, lá, cỏ hoa…Vì có mặt trời, lá và em, anh xin nguyền hóa đá…Để ngàn năm…Mặt trời, lá và em…Làm kẻ lang thang…Trên nấm mồ hoang…

 

Thu có thương chăng chiếc lá vàng

Trong tim chất chứa ánh thiều quang

Ửng màu ân ái, màu hoang tím

Nhiễm sắc thu phong, sắc tố hoàng

 

Lá đâu có chết lá đang rơi

Buông mình thong thả lượn chơi vơi

Dù trong gân lá ngưng dòng sữa

Mặët lá bừng lên ánh mặët trời

 

Thu tiếc thương chăng lá cuối cùng

Chiều nay lơ lửng giữa không trung

Tim ta oằn oại rơi tan tác

Giọt lệä thu vàng nắng mông lung

 

Thu có để tang chiếc lá vàng?

Khóc cho số kiếp lá lang thang

Lá nằm trên cỏ mồ thơm nắng

Đợi gió thu sang, trận gió vàng.

 

                                   Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mặt trời, lá và em"