Thái Thụy Vy

Em pha giọt nắng vào ly


Mùa thu chậm bước chân đi cuối trời

            Lửa phong thắp sáng cõi đời

Lá thay áo tím xuống đồi ngủ yên

            Lá thu nằm ngủ triền miên

Có Pensée tím xoay nghiêng gió mùa

            Gió lay tà áo hoa mua

Gió lay kỷ niệm thi đua nhau về

            Quanh ta lá phủ bốn bề

Phủ hồn thu tím hôn mê kiếp nào.

 

                                   Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em pha giọt nắng vào ly"