Thái Thụy Vy

Xin đừng khơi động niềm đau


 

Chuyện tình người đã xa rồi

Cuộc tình ngang trái ngàn đời chẳng quên

            Vườn Thanh ký ức miếu đền

Nàng nằm yên nghỉ trên nền tịch liêu

            Đừng ai khơi lại niềm yêu

Xin đừng lay tỉnh những điều gợi đau

            Yêu đương nào có phai màu

Người thơ muốn giử tâm hao một mình

            Có người viếng mộ lặng thinh

Aâm thầm đặt bó hoa trinh hai màu

            Hồn thơ sáng thể trăng sao

Chớ làm vẩn đục những câu vô tình

            Ngủ yên , ký ức vô hình

Ngủ yên, kỷ niệm, một mình, ngủ yên

 

 

                                   Thái Thụy Vy

 

       ( Nhân đọc các giai thoại về người tình T.T.Kh.)

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin đừng khơi động niềm đau"