Thái Thụy Vy

Hồn hoa Pensée


Gầy em tím ngát hương trời

Hoa đăng cỏ nội hình hài diệu vơi

            Mang tên nỗi nhớ mù khơi

Mắt em trầm bổng gọi mời thiên thu.

 

 

                       Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hồn hoa Pensée"