Thái Thụy Vy

Đường chiều


Đường chiều muổi nhắn vo ve

            Em qua bên ấy lưả hè mang theo

                        Bỏ quên năm tháng bọt bèo

Bỏ quên bến nước eo sèo nắng mưa

            Con đò buồn chẳng muốn đưa

Nước buồn lặng lẽ chiều chưa vương tầm

Bằng lăng tim tím khóc thầm

            Mây trôi vô định trời gầm xa xa

                        Đường chiều gió trẩy tình ca

Em qua bên ấy sao sa vệt buồn.

 

 

                                   Thái Thuỵ Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đường chiều"