Thái Thụy Vy

Một nơi nào đó từ huyền kiếp


Không hiểu sao anh đến chốn này

Ngược dòng lịch sử trở về đây

Có phải em không? Người tình cũ

Xa thẳm không gian sao lất lây

 

Lạ quá không hình bóng vóc quen

Cô đơn tóc xõa ai chong đèn

Tiếng ai xa vắng từ mộng vỡ

Bóng thế kỷ buồn hoen mắt em

 

Anh lạc tinh cầu nơi em ở

Buồn ghé giáo đường anh làm thơ

Em qua không biết người đâu tới

Có nhớ kiếp nào nghĩa tóc tơ

 

Hẹn nhau chi lầm ga thế kỷ

Cuộc du hành cuối cuộn chỉ thời gian

Tim quay quắt, vũ trụ tuyến mơ màng

Hẹn lại nhé, nghe ân tình man mác.

 

 

                                               Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một nơi nào đó từ huyền kiếp"