Thái Thụy Vy

Giờ thứ 25


Trong dốc mắt em đáy vực sầu

Măït trời đã tắt lịm từ lâu

Và trăng sẽ lặn ngàn năm nữa

Từ giọng hát em ngát bể dâu

 

Rồi chim thôi hót gió về đâu

Sóng thôi gào nữa sấm giang đầu

Rồi về sau nữa, về sau nữa

Bóng mắt địa cầu vắng mưa ngâu

 

Hình như cây trái chẳng ra hoa

Cỏ hoang thôi mọc lan thềm nhà

Những cồn cát hát lời hoang dã

Những vì sao lạc thoáng đi qua

 

Những lời ca cũ tím tái tê

Trong cõi vô minh bỗng gọi về

Ngày sau sấm sét làm kinh sử

Thế giới đắm chìm trong biển mê

 

 

                                   Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giờ thứ 25"