Thái Thụy Vy

Chiêu hồn khúc ngày ta qua sông


Về quê hương một thủa xưa ta ra đời

Ngày ta qua sông, nghe sóng than, sóng hờn

Hồn chinh nhân qua đây, mây nước trôi ôi chập chùng

Người cố quên, hồn nước ôi, có thiêng không?

 

Lần ta qua sông tang tóc rơi, trên phận người

Buồn đau ôi, theo mệnh nước, nước nổi trôi

Từ tha phương ta cố quên khổ đau, đau một đời

Tổ quốc ôi, hồn ta đau, thắt đau từ xa xôi

 

Ngày ta qua sông, hồn quốc vong, xoáy nhận chìm

Choàng khăn sô để tang nước, nước non nhà

Màu khăn tang trên trăng sao thuở can qua

Còn gì đâu, quê hương tôi, tiếng khóc la

 

Người qua sông, từ kiếp nao, sao vẫn buồn?

Ngàn mây tuôn, nước mắt tuôn, tận đáy hồn

Thời gian nào có bềnh bồng theo tháng năm

Người còn không, hay bềnh bồng theo kiếp người.

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chiêu hồn khúc ngày ta qua sông"