Thái Thụy Vy

Dạ khúc hương yêu


Anh qua trước ngõ mấy lần
Ngôi nhà có nhạc mờ dần trong sương
Mỗi chiều chồng chất vết thương
 Nặng nề lầm lũi cổng tường nhà em
  Mùi hương dạ lý thân quen
 Tưởng chừng hương tóc dáng huyền người yêu
  Tương tư thương đậm thương nhiều
 Chân tôi qua đó bao chiều dở dang
  Để nghe đau khổ tiếng đàn
 Bên trong cánh cổng thời gian lắng ngừng
  Đàn ai tấu khúc phế hưng
 Đàn ai lệ nhỏ rưng rưng vắn dài
  Tiếng tơ tiếng nấc thoảng bay
 Theo hương dạ lý hồn ai nhập hồn.


   Thái  Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dạ khúc hương yêu"