Thái Thụy Vy

Sân trường cũ Những năm đẹp nhất tuổi đời
Của thời trung học giờ chơi sân trường
 Khi buồn vớ vẩn, khẩn trương
Khi vui quấy nhộn thất thường đồ điên
 Thơ tình đọc chẳng đã ghiền
Người thương giận dỗi đủ phiền tàn canh
 Những chiều sánh bước bên anh
Đụt mưa núp nắng làm lành mau quên
 Một hôm qua cổng buồn tênh
Bóng ma tuồi trẻ còn trên sân trường.


   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sân trường cũ"