Thái Thụy Vy

Bóng nàng áo trắng


Áo em gió lộng chiều nay
Phố dài xoải bóng rứt ray mắt buồn
 Hàng me cuối dãy thở suông
Rùng mình bỗng nhớ áo tuồng màu da
 Trắng như tuổi nắng lụa ngà
Nắng trong ngà ngọc xuyên qua lớp hàng
 Gió tung đuôi tóc quất ngang
Tung bay cùng áo hào quang răng cười
Thời gian dừng lại sáng ngời
Em còn đứùng đó suốt đời trong anh.


   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bóng nàng áo trắng"