Thái Thụy Vy

Đi vào cổ kim


Chỉ một giọt nước mắt
Người xé nát tim tôi
Chỉ một lời người nói
Một đời đau nhức nhối

Chỉ một lần người hát
Làm thay đổi bốn mùa
Chỉ trao một ánh mắt
Tôi, bói cá phải bùa

Người chỉ cất tiếng cười
Tôi nát bét cuộc đời
Mỗi lần người thở dài
Tôi buông thỏng hai tay

Nhìn người ăn ngủ thở
Tôi một đời trăn trở
Ngưới gặp tôi làm nghiêm
Thơ đi vào cổ kim.

 Tháí Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đi vào cổ kim"