Mạc Đĩnh Chi

Đi Sớm

Hồ điệp tỉnh tàn mộng
Thương Lang văn trạo ca
Trương phàm khai túc vụ
Bãi trạo phá tình ba
Thủy nhập Cửu Giang khoát
Sơn quy Tam Sở đa
Liêm khê hà xứ thị
Ngã dục phỏng yên la

Mạc đĩnh Chi (1284-1361)

Đi sớm
Tỉnh mộng tàn giấc bướm
Thương Lang hát giữa dòng
Buồm giăng khua sương đặc
Chèo cạy quẫy sóng trong
Nước Cửu giang bát ngát
Non Tam Sở chập chồng
Liêm khê nơi nào nhỉ
Hỏi chốn khói cây lồng

Huệ Chi dịch

Trích Thơ Văn Lý Trần
Nguyễn Huệ Chi chủ biên
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội
Hà Nội, 1989

Được bạn: chuchi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đi Sớm"