Bích Khê

Mộng Xuân Hương

Nửa cánh giang hồ bạt nhớ thương
Đêm nay buồn lắm, gục bên giường
Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng
Sau khói phù dung mộng cố hương
Thi mộng: Xuân Hương nường đã đến
Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương
Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng
Nửa mảnh trăng treo một mặt buồn

Được bạn: Hoa tim đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộng Xuân Hương"