Bích Khê

Mộng

! Mộng đêm thu, mây vút xa,
Say sưa lộ sắc cạnh Đào Hoa:
A ta ! Lý Bạch ! hồn ba lệ !
Rượu nốc vào: rung khúc đập ca...

Mộng trắng phau phau, vót cung nga:
Xuân Hương ! người ngọc, máu say ngà !
Nhấn dây tơ loạn, -- buồn lơi lả
Đờn phất hương trăng, nẩy điệu ra...

Muôn dặm sông Ngân, con mộng lớn,
Ô ! là đài điện ánh trân châu...
Có người thi sĩ nhặt hoa rụng.
Những cánh đau thương sắp mặt lầu !

...............................
Cỏ thơm lay nguyệt thu như mướt
Đùa mộng mơ bên suối ngọc tuyền;
Trên bờ ai chết khô ra xác ?
Đây Ngọc Kiều đây !

Trinh tiết nguyên.

Được bạn: Hoa tim đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộng"