Phương Triều

Cút Kít

Chiều đứng lặng bên triền dốc cũ
Nghe hồn mê mỏi cuộc phong trần
Già ta ngơ ngáo cù lần
Nghiêng vai mang vác mấy lần trái oan !
Già ta cút kít hai càng
Chở hồn tư lự về ngang cõi buồn
Nhà ai leo lét bên đường
Ma ngồi uống rượu diễn tuồng phong lưu !
Đạo cô mắc cở che dù
Nga mi kiếm bạc Trời thu lâu rồi !
Ta làm đạo sĩ bồi hồi
Đưa lưng đỡ nhát dao đời hả hê !...

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cút Kít"