Tú_Yên

Gió XuânVi vu gió đẩy cánh Diều
bay cao giữa bóng ráng chiều mùa Xuân
Lộc non như cũng tần ngần
Xuân qua_Xuân lại...mấy lần - Xuân ơi!
 
Trùng dương sóng vỗ bên trời
Reo vui như thể đón mời bình minh
Êm êm - câu Lục Bát Tình
Cho vần thơ nối để mình gặp ta
 
Một ngày giờ_khắc giao thoa
Gió Xuân quấn quýt đưa ta - gặp mình.
 
Tú_Yên
(27-01-2013)

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Gió Xuân"