Lê Huy Trứ

Tạm BợĐừng oán trách nghiệp chướng,
Xả lo sầu bận tâm.
Đời vô thường ai ơi,
Tham chi sân si ái.
*
Hãy tự nhủ lòng mình,
Sống vị tha trong đời.
Cho đi là mãi còn,
Tự tâm sẽ thảnh thơi.
*
Thả lỏng nương theo gió,
Bố thí công đức dày.
Thi ân không cần đáp,
Đời thung dung biết bao.
*
Tạm bợ chốn trần gian,
Nghiệp sinh tử luân hồi.
Thanh thản trong trầm luân,
Lòng nhẹ nhàng bình an.
*
Kiếp con người mỏng manh,
Đời thăng trầm nhục vinh.
Ngậm ngùi gạt lệ rơi,
Khoái lạc mầm khổ đau.
*
Quay về với chân tâm,
Tử sinh tựa lông hồng.
Sống tự tại an nhiên,
Kiếp đời rồi cũng qua.

Lê Huy Trứ
 10/26/2022

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Tạm Bợ"