Anh Tú

Tháng Cuối Năm


Tháng mười hai ... tóc dài cài hoa tuyết
Áo len xinh ấp ủ mảnh tim nồng
Gió bấc về và con đường còn lại
Vào Giáng Sinh cùng tình tự mùa Đông
.......
1965
Tháng mười hai nào ... chen chân đường Lê Lợi *
Đêm hai mươi tư chờ lúc Chúa giáng trần
Là ngoại đạo muốn làm con chiên một tối
Đắm hồn mình vào từng tiếng chuông ngân
 
1975
Tháng mười hai ấy ... là phận người bại trận **
Đón Chúa Gáng Sinh trên băng ghế đình làng
Chúa bác ái từng bị đóng đinh thập tự giá
Nghiêng đầu nghe chuông nhà thờ trong xóm nhỏ reo vang
......
Tháng mười hai ... một đời người mấy bận
Chạm ngày Noel để được yêu thương
Nhuộm tóc bạc nếu tóc mình đã trắng
Để nghe tình vui đến chết vẫn còn vương.

 
Anh Tú

December 1, 2022
Đông Bắc Hoa Kỳ

*Dân Sài Gòn chen chân đón đêm Giáng Sinh tại đại lộ Lê Lợi.
**Chánh quyền bên thắng trận tập trung kẻ bại trận qua đêm Giáng Sinh tại một đình làng nại lý do giử an ninh.

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Tháng Cuối Năm"