Cố Quận

Đêm Mai Pháo Hoa


Đêm mai trời rực pháo hoa
Tiễn năm hết, chúng ta là đón năm
Xanh, vàng, đỏ, tím ầm ầm
Thấp, cao, rộng, hẹp rầm rầm tầng không
Lớn, già, trẻ, nhỏ ngắm bông
Tình nhân vai sát, vợ chồng nắm tay
Pháo hoa chiếu sáng như ngày
Mang hơi ấm đến người này, kẻ kia

Đêm mai ta uống đến khuya
Mộng năm hết, thấy năm dìa rượu xuân
Hẳn hai mười ba tưng bừng
Áo, hoa, hương, sắc chân dừng trước hiên

Cố Quận

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Đêm Mai Pháo Hoa"