Viễn Phương

Chiều Trên Biển Vắng


Nàng đi trên biển vắng
Ru lại khúc tình xa
Một thời yêu đằm thắm
Mờ nhạt tháng ngày qua

Mạch sầu thương chuyển động
Con sóng biển thì thào
Chiều về nghiêng nghiêng bóng
Tiếng buồn bay bay cao

Gót hồng sa trĩu nặng
Đôi mắt biếc xanh xao
Dõi tìm nơi hoang vắng
Dấu tích thuở xưa nào

Cuộc tình kia phiêu lãng
Nàng vẫn đó mong chờ
Trải dài theo năm tháng
Dòng suối tóc bạc phơ

Chiều tàn nghe biển hát
Từng nhịp bước buông lơi
Dấu mòn in trên cát
Theo sóng nước ra khơi

Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 12 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Chiều Trên Biển Vắng"