Viễn Phương

Thu Tàn Trên Lá Bay


Lặng lẽ xa bay chiếc lá vàng
Thu tàn lạnh giá tiết đông sang
Vầng mây tím rũ sầu man mác
Giot nắng chiều rơi bước lỡ làng

Khắc khoải trông đêm lại nhớ ngày
Hoàng hôn rưng rức mắt mờ cay
Biệt li thương nhớ đời trôi nổi
Tương hội chờ mong kiếp đọa đày

Thu đến ơ hờ!-Thu lại đi
Tình ai ru mãi khúc phân kì?
Đôi tay run rẩy tìm hơi ấm
Mình có chia xa chắc tại,...vì!.

Bến mộng người về chỉ phút giây
Lời thương còn vọng chốn mơ nầy
Sầu thu xơ xác màu phai nhạt
Hồn ẩn trong từng chiếc lá bay

Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 12 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Thu Tàn Trên Lá Bay"