Nguyễn Văn Thái

Tôi Làm Thi SĩTuổi hưu nhàn - lộc trời ban kiếp phận
Nguyện cánh chiều hồn thi sĩ đa mang
Dát ngọc vàng lên mỗi bước thời gian
Trên ngõ mộng của niềm riêng tự sự
 
Rèn tâm trí rạng ngời trong cuộc lữ
Hồn tiêu dao giữa thi vị dòng đời
Tầng nhân văn rộng mở đón tâm khơi
Cõi trần ai hóa thiên đường hoan lạc
 
Đời thi sĩ hòa thiên nhiên cảm tác
Đắm lá thu vàng, say tiếng chim muông
Róc rách suối reo thấu tận lạch luồng
Hơi gió thổi biết mây thưa, mây đậm
 
Là thi sĩ dễ dung hòa hội nhập
Làm bông hoa tỏa ngát với rừng hương
Như nắng giao hòa khắp nẻo muôn phương
Hát vui cùng dàn đồng ca bè bạn…
 
Người Thi Sĩ!
Viết câu thơ ru tâm hồn tĩnh mạc
Ngẫm ngôn từ niệm cuộc sống thanh tao.
 
14-12-2021/3893
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 12 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Tôi Làm Thi Sĩ"