Nguyễn Văn Thái

Tiễn Đưa Tháng 11


Mười đồng mua ngọn heo may
Thêm con nắng nhạt lắt lay lá chiều
Tình tôi khoác áo mĩ miều
Hoa che ong lạ… tơ điều nhạt son
 
Tình theo gió cuốn lên non
Cao xanh thấu hiểu sắt son lòng mình
Cứ trung thực, cứ chung tình
Vàng nào đắp ấm bình sinh con người?
 
Túi nghèo cây héo lá rơi
Hanh hao dành khoảng xa vời cho nhau
Người mơ ước đẹp ngày sau
Âm thầm lá rụng bớt đau cành đời!
 
Chênh chao bến khuất thuyền rời
Tiễn đưa tháng một*ngậm ngùi bài thơ.
 
31-11-2022/ 4131
Tg: Nguyễn Văn Thái
(*) Tháng 11

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 12 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Đưa Tháng 11"