ms witch

nhắn Tếthơn trăm ngày rồi mẹ đã đi
ngắm xuân, cha chắc chẳng vui gì !
mứt nhạt thiếu vắng bàn tay mẹ
trà lạnh bánh thừa, khói ngút nghi
em có sang chơi, mang thêm áo
chị dắt cháu về, chớ mua chi
nhà Tết đoàn viên, xuân ở lại
cùng ông ngắm pháo nổ đùng đì
ms witch
London
29 Jan 2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "nhắn Tết"