Đỗ Hồng

Chờ Xuân Hội Ngộ


Mùa đông đất khách vẫn chưa qua
Sắp Tết tháng hai lại nhớ nhà
Phố vắng dửng dưng nhìn giá tuyết
Nhà buồn hờ hững ngắm tàn hoa
Tết vui đi mãi trăm năm khuất
Xuân thắm lướt hoài vạn dặm xa
Biết đến bao giờ xuân hội ngộ
Cho ta về lại giữa sơn hà?
 
Đỗ Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Chờ Xuân Hội Ngộ"