Đuyên Hồng

Vào Xuân


Sáng nay trời tạnh trên phố nhỏ
Đã thấy hoa tươi thấy mai vàng
Người xe hối hả về trong gió
Không hẹn mà xuân vẫn cứ sang

Đó đây trên mạng bao lời chúc
Năm mới bình an với mạnh giàu
Xuân tình đã mở vừa đang lúc
Ai thả đôi vần hẹn với nhau…

Ngôi nhà xa ấy cha ngồi ngóng
Con cháu về quê buổi đông tàn
Có con tàu cũ trườn trong nắng
Thở tiếng còi mừng giữa khói loang

Có con đường cũ thơm hương cỏ
Người từ năm ngoái cũng về thăm
Có hoa vườn  nở nhà ai đó
Lũ bướm dăm con thả cánh nằm..


Jan 13, 2022
Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Vào Xuân"