Viễn Phương

Đời Là Chuỗi Sầu


Đời vốn dĩ sầu tư một chuỗi
Nghĩa ân tình nặng nỗi thương đau
Thói đời đen trắng xoay mau
Cuộc tình hôm trước ngày sau đổi dời

Ôm nuối tiếc nửa đời than thở
Giấc u hoài mộng lỡ tình tan
Người đi cách trở quan san
Kẻ về niệm khúc dở dang tình đầu

Mờ mịt bóng trăng sầu vũ trụ
Dải đất trời vần vũ mây sương
Tình trần, Ôi!-mãi vấn vương
Thương yêu hẳn khúc đoạn trường sầu bi

Lần đưa tiễn người đi thuở trước
Bao lâu rồi tình bước xa khơi
Cơn buồn dào dạt khôn nguôi
Đôi bờ mi mắt buông lơi giọt sầu

Nghìn thu vẫn thay màu đổi sắc
Bóng đêm còn khép chặt đường mây
Tiếng buồn thôi thúc quanh đây
Họp rồi li biệt ai hoài nỗi đau

Vòng tơ đã kết xâu đầy ắp
Chuỗi ngày buồn che lấp niềm vui
Dòng đời đi tới nghĩ lui
Tình ơi!-Luống những ngậm ngùi xót xa

Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Đời Là Chuỗi Sầu"