TRẦN KIÊU BẠC

NHỮNG ĐƯỜNG NHĂN BIẾT NÓI


Chỉ nhìn một đường nhăn
Nằm vắt ngang trán Mẹ
Là thấy nỗi băn khoăn
Rơi vào tim thơ trẻ
Mở khúc hát ngày qua
Nghe hoài bài Lòng Mẹ
Nhạc Y Vân vẫn trẻ
Mà hồn con đã già

Nằm úp mặt vào tay
Thấy đời thôi xanh biếc
Mẹ đã đi biền biệt
Đường nhăn trán vẫn đầy

Đường nhăn không nói ra
Mà nói nhiều vô kễ
Một tình Mẹ bao la
Hơn núi non trời bễ

Những đường nhăn biết nói
Dẫn con đến ngày mai
Đường tương lai chói lọi
In mãi đường nhăn nầy!

TRẦN KIÊU BẠC

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "NHỮNG ĐƯỜNG NHĂN BIẾT NÓI"